Guide til anmeldelse af arbejdsskader

Rigtig mange mennesker får hvert år arbejdsskader. De fleste er den overbevisning, at det kun sker inden for særlige brancher, eksempelvis håndværkerbranchen. Dette er dog ikke tilfældet – alle arbejdstagere i alle brancher kan være udsat for ulykker.

For det meste vil der være tale om meget små arbejdsskader, men man kan også være så uheldig, at både skaden og konsekvenserne er alvorlige samt omfangsrige.

Har du været ude for en arbejdsulykke, som ikke var selvforskyldt, skal du endelig ikke tøve med at søge hjælp fra et professionel rådgivningsfirma. De vil kunne rådgive dig om, hvordan du skal gribe situationen an i forhold til at anmelde arbejdsskaden samt vurdere de helbredsmæssige konsekvenser. Det kan i en sådan situation være nødvendigt at udarbejde en speciallægeerklæring – med andre ord en skriftlig oversigt over hvordan dit funktionsniveau er påvirket af en sygdom eller en ulykke. Uanset hvilket job du har, er det din ret at forvente at arbejdsforholdene er sikre. Mens du er på arbejde, har dine arbejdsgivere nemlig pligt til at beskytte dig mod ulykker. Tøv derfor ikke med at anmelde det.

Selvom man ikke er håndværker, murer etc. kan ens arbejdsplads stadig godt indeholde elementer, som øger risikoen for arbejdsulykker. Er man eksempelvis skolelærer, kan man være udsat for at larm fra eleverne bliver meget skadeligt, hvis klasselokalerne har en meget dårlig akustik. Som kontorarbejder kan man eksempelvis være udsat for svamp i lokalerne, hvilket kan skade ens sundhedsmæssige helbred. Hvad end du arbejder på en skole, en fabrik, kontor eller en byggeplads, har din arbejdsgiver altså et ansvar for at dine arbejdsforhold er sikre. Hvis din arbejdsgiver ikke lever op til sit ansvar, er man fuld berettiget til at søge om erstatning for arbejdsulykken.

 

Anmeldelse af arbejdsskader - arbejdsskadeforsikringer.ashx

 

Hvilke arbejdsulykker er mest almindelige?

Ligesom der findes utallige forskellige stillinger og jobs, findes der også mange potentielle ulykker, som kan ske i arbejdstiden. De arbejdsulykker som oftest ses er:

  • folk som glider, falder eller snubler
  • ulykker ved farlige maskiner
  • ulykker som opstår grundet defekt udstyr
  • tunge løft og dårlige positioner
  • farlige kemikalier

Dette er naturligvis ikke en udtømmende liste, og såfremt du ikke genkende din situation i ovenstående punkter, må du endelige ikke tro, at din ulykke ikke kan kategoriseres som en arbejdsskade.

 

Hvilke beviser skal der til?

Det er først og fremmest vigtigt, at du er i stand til at bevise at;

  • du er ansat i den virksomhed, hvor ulykken fandt sted
  • din skade skyldes en arbejdsulykke eller at en arbejdsulykke har fremprovokeret en gammel skade
  • du som ansat udførte en arbejdsopgave, som førte til den pågældende skade
  • din skade er opstået indenfor de sidste tre år

 

Hvordan anmelder man en arbejdsskade?

At anmelde en arbejdsskade kan i mange tilfælde være en lang og besværlig proces. Som nævnt ovenfor er det derfor vigtigt, at man søger om professionel hjælp fra et rådgivningsfirma som er specialiseret indenfor arbejdsskader. Det kan eksempelvis være LJ-rådgivning som har flere års erfaring. Disse vil guide dig sikkert gennem hele processen og blandt andet sørge for at alle de nødvendige dokumenter bliver sørget for.

Står du i den situation, at du skal anmelde en arbejdsskade, håber vi, at denne artikel kan hjælpe dig godt på vej. I så fald ønsker vi dig både held og lykke og god bedring.

 

LJ-raadgivning ApS

Søgade 20

4180 Sorø

Telefonnummer: 26 27 83 50

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *