Det skal du gøre, hvis du har rotter

rotter

Det kan ske for selv den bedste – at få huset eller dele af det inficeret af rotter. De sidste mange år er antallet af anmeldelser af rotteangreb i hjemmet steget drastisk, så der nu er næsten 150.000 anmeldelser årligt. Rotter udgør en seriøs sundhedsrisiko. Eftersom de lever i kloakkerne, er de bærere af utallige sygdomme, nogle af disse dødelige. Bare deres urin kan overføre farlige sygdomme til mennesker og dyr. Da rotter er gnavere, der kan bide sig igennem stort set alt, kan de også være skyld i store skader på selve din bolig. Som oftest skyldes det fejl i afløbsrørene, når rotter får adgang til huset. Da rotter er meget smidige og atletiske, kan de klatre, gnave og klemme sig igennem selv meget små indgange. Rotter bruger normalt en bolig som redeplads, da der her vil være mere tørt end i kloakkerne. De kan også søge hen imod kompostbunker, affaldsdynger, brændestabler eller skure udenfor, men det er inde i selve huset, at de selvsagt kan gøre størst skade.

Tegn på at du har rotter

Der kan gå noget tid fra rotterne er kommet ind i huset og til du opdager dem. Der er dog flere tegn at gå efter, hvis dit hjem er udsat for rotteangreb. Hvis du hører støj i form af gnavelyde og små skrig, er der typisk rotter på spil. Der vil ofte være en ram, ubehagelig lugt i huset eller dele af det, samt ekskrementer på udvalgte steder rundt omkring. Der kan også være pludseligt opståede små huller både indendørs og udendørs, samt deciderede rottereder på hengemte steder i hjemmet.

Sådan bekæmper du rotter

Hvis du har opdaget rotter eller spor af rotter i hjemmet, skal du indberette det til kommunen. De vil som regel sørge for rottebekæmpelse. Der findes også private firmaer, der foretager rottebekæmpelse i blandt andet København, og du bør som udgangspunkt altid tilkalde professionel hjælp, når det drejer sig om rotter eller mus i hjemmet. Der findes flere professionelle firmaer, der specialiserer sig i skadedyrsbekæmpelse i Købehavn og andre større byer rundt om i landet. Der er visse ting, du selv kan gøre som en umiddelbar hjælp eller i tilgift til den professionelle håndtering af problemet, så som at sætte fælder op og sikre, at der ikke er frit tilgængelig føde i form af affald. Er de allerede inde i hjemmet, kræver det en professionel løsning at slippe af med rotterne.

Candox Skadedyrsservice ApS
Søndervigvej 46
2720 Vanløse
Tlf: 93 20 25 15

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *